Nodyn i’ch atgoffa – Trefnidau Archebu Cinio YSGOL / Reminder – Ordering School Dinners Arrangements

Nodyn i’ch atgoffa – TREFNIDAU ARCHEBU CINIO YSGOL – 2 amlen ar 21/10/13
Reminder – ORDERING SCHOOL DINNERS ARRANGEMENTS – 2 envelopes on 21/10/13

Annwyl Rieni / Warchodwyr,
Amlen 1 – amlen arian cinio ar gyfer yr wythnos 21ain -25ain o Hydref.
Amlen 2 – amlen yn cynnwys arian yr wythnos ar ôl hanner tymor 6ed -8fed o Dachwedd a thaflen archebu. Mae Chartwells wedi darparu y daflen archebu atodol ar eich cyfer. Defnyddiwch rhain yn hytrach nag ysgrifennu ar yr amlenni oherwydd weithiau mae dwr yn colli ar yr amlenni ac yna mae’r inc yn rhedeg, Torri’r wythnos berthnasol a nodi dewis eich plentyn a’i /enw.**Plant Cinio am Ddim :- Fe fydd angen i chi nodi dewis eich plant ar y bonyn bwydlen a’i ddanfon mewn amlen.

Dear Parents / Guardians,
Envelope 1 – school dinners money in an envelope for the week 21st – 25th of October.
Envelope 2 – envelope containing money for the week after half term the 6th – 8th of November with menu slip. Chartwells have provided you with the attached order form. Use these rather than writing on the envelopes as water gets on the envelopes and the ink will start to run. Cut out the relevant week and record your child’s name and choice of meal.Free School Dinners:- You will need to record your child’s choice of a main meal a week in advance as above.

Cofiwch / Remember – 24/10/13 -Disgo – Disco – Ffrinidau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon- 3:30- 4:30

Yr eiddoch yn gywir, Yours Sincerely,
Mrs Lona Jones-Campbell (Pennaeth / Head Teacher)