Ysgol Gymraeg

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip Courses

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gymraeg Casnewydd. Rydw i Gwenda Roberts, Staff, Disgyblion a Llywodraethwyr yr ysgol yn falch eich bod chi wedi galw heibio i'n gweld.

Oherwydd bod talgylch ein hysgol yn eang iawn, mae'r wefan yn fodd i ni ymestyn ein dulliau o gyfathrebu, ac yn atgyfnerthu ein cyswllt cartref wrth i ni gyhoeddi'r hyn sy'n digwydd yn ein hysgol.

Ar ein gwefan cewch wybodaeth drylwyr am agweddau o'n gwaith, am drefniadaeth cyfredol yr ysgol ac wrth gwrs am gyflawnaidau ein disgybion.

Gobeithio y byddwch yn ei gael yn ddefnyddiol ac y dewch i'n hadnabod yn well.

Welcome to the Ysgol Gymraeg Casnewydd website. I Gwenda Roberts, Staff, Pupils and Governors are pleased that you have called to visit us.

As a school we have a very large catchment area, therefore the website provides us with a wider means of communication. It also supports the development of our home-school links, allowing us to publish events at our school to a larger audience.

On our website you will find details of all aspects of our work at the school, information about current procedures, and of course the excellent achievement of our pupils.

I hope that you will find it useful and that you will learn more about us and come to understand us a little better.


Pennaeth/Headteacher:
Mrs Gwenda Roberts
ysgol.gymraegcasnewydd@newport.gov.uk

Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 Today Tuesday, 16 September 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Sunday, 14 September 2014, 06:26 PM

Nothing new since your last login

Skip Latest News

Latest News

 • 8 Jul, 10:05
  Mrs S Jones
  Industrial Action Thursday 10th July 2014/ Gweithredu yn ddiwydiannol more...
 • 26 Jun, 12:10
  Mrs S Jones
  Mabolgampau Wedi Ei Ohurio/Sports Day Postponed more...
 • 16 May, 10:51
  Mrs S Jones
  Noson Rien/Mabolgampau - Parents Evening/School Sport Day more...